Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Αύξηση στα τσιγάρα.

Αυξήσεις στις τιµές των τσιγάρων εκτιµάται ότι θα φέρει η αναµόρφωση της φορολογίας τους που συµφωνήθηκε χθες µεταξύ του υφυπουργού Οικονοµικών Δ. Κουσελά και των εκπροσώπων του κλάδου των καπνικών προϊόντων, προκειµένου να διορθωθούν οι στρεβλώσεις στο περιθώριο κέρδους των περιπτερούχων. Συµφωνήθηκε να αυξηθεί ο πάγιος φόρος από το 10% στο 20% και αντίστοιχα να µειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από το 67% σε επίπεδα κάτω από το 65%, που σηµαίνει αυξήσεις στα πακέτα 10-20 λεπτά. 
Έτσι τα προβλήματα των μανιωδών καπνιστών συνεχίζονται αφού εκτός από το χώρο που πλέον με δυσκολία βρίσκεται, θα πρέπει να βάζουν το χέρι ολοένα και πιο βαθιά στην τσέπη για επιπλέον ευρώ (τα οποία και αυτά με δυσκολία βρίσκονται).