Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Αργηγός της Εθνικής Αγγλίας ο Ρίο Φερντινάντ

Τη θέση του αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας πήρε ο Ρίο Φέρντιναντ, μετά την καθαίρεση του Τζόν Τέρρυ για το σκάνδαλο που προκάλεσε με τις απιστίες του.