Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Διαπλατύνονται τρείς δρόμοι από τον Δήμο Βόλου

Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα του Δήμου Βόλου για διαπλάτυνση σε τρείς οδούς κεντρικούς μάλιστα του Δήμου Βόλου.Συγκεκριμένα,ο Δήμαρχος Βόλου ανακοίνωσε ότι στις οδούς Αλεξάνδρας - Γαλλίας και Γαζή διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια από τη μία πλευρά σε όλο το μήκος τους και στην άκρη αυτών θα δημιουργηθούν και ποδηλατόδρομοι.